Ohlášky z 21. neděle v mezidobí

  • V tomto týdnu pokračuje dovolená duchovního správce. Mše svaté budou slouženy podle aktuálního pořadu bohoslužeb. Úřední záležitosti je možné vyřídit v měsíci září. Domluvit zaopatření nemocných nebo pohřeb je možné na telefonním čísle farnosti.
  • Pro zjednodušení pastorace obou farností a dvou opavských nemocnic bylo zrušeno jaktařské telefonní číslo a ponecháno číslo Kateřinek jako jediné oficiální farní číslo. E-maily obou farností zůstávají v platnosti; je možné psát na kterýkoliv z nich. K internetovým stránkám farnosti Jaktař budou připojeny informace z farnosti Kateřinky, aby tak vznikly jedny stránky pro obě farnosti. Rovněž z důvodu zjednodušení a také pro dosažení nižších výdajů byly zřízeny nové účty obou farností u Fio banky. Staré účty ještě po nějaký čas poběží, pak ale budou zrušeny. Všechny tyto změny jsou již uvedeny na internetových stránkách.
  • V úterý 25. srpna se v kostele sv. Vojtěcha v 19 hodin uskuteční slavnostní koncert k inauguraci renovovaných varhan. Účinkují: Petr Čech (varhany), Alena Mazgajová Čechová (housle), Patricia Janečková (zpěv).
  • Blíží se začátek školního roku 2020/2021. Příští neděli 30. 8. budeme prosit Ducha Svatého o pomoc pro všechny žáky a studenty. Zvláště oni jsou na tyto mše sv. zváni, kdy na závěr obdrží zvláštní požehnání. Zahajovací mše sv. církevní školy v Jaktaři bude v úterý 1. 9. v 8:30 hod. ve farním kostele. Všichni studující jsou také zváni, aby se před začátkem školního roku vyzpovídali!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 23. 8. do 30. 8. 2020