Ohlášky z 22. neděle v mezidobí

  • Začíná školní rok 2020/2021. Na závěr dnešní mše svaté obdrží zvláštní požehnání žáci a studenti. Zahajovací mše sv. církevní školy v Jaktaři bude zde v úterý 1. 9. v 8:30 hod. Na ni jsou zváni všichni farníci. Naši studenty vybízím, aby se před začátkem školního roku vyzpovídali!
  • Nejbližší pátek je první v měsíci, budou tedy obvyklé návštěvy nemocných – ve čtvrtek především v Jaktaři a v pátek především v Kateřinkách.
  • Příští neděle je první nedělí měsíce září, mění se tedy desátky Živého růžence. Dále bude po mši svaté v Jaktaři na faře kavárna a knihovna.
  • Chtěl bych pozvat všechny pokřtěné děti našich farností na vyučování náboženství, které v průběhu měsíce začne v obou farnostech. Náboženství se v Kateřinkách bude učit na škole „Vrchní“ a v Jaktaři na církevní škole. Samozřejmě i děti z ostatních škol mohou docházet na tyto hodiny. Rozvrh hodin bude vyvěšen v průběhu měsíce na nástěnkách i na internetových stránkách, jakmile se sejdou přihlášky a domluví se časy vyučování.
  • Zvu také naše děti k pravidelné účasti na nedělní mši svaté. Na konci každé z nich dostanou nedělní obrázek a sladkost.
  • Chci nabídnout všem dospělým, kteří by se chtěli dát pokřtít, nebo se chtějí připravit k první sv. zpovědi a prvnímu sv. přijímání, možnost společných katechezí na faře. Tyto katecheze budou otevřené i pro farníky, kteří se chtějí prohloubit ve své víře, ale iniciační svátosti již přijali. Nahlásit své jméno a kontakt můžete v sakristiích našich kostelů.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 30. 8. do 6. 9. 2020