Ohlášky ze slavnosti Všech svatých

  • Prožíváme slavnost Všech svatých a v pondělí památku věrných zesnulých, lidově označované jako „Dušičky“. Pamatujme zvláště v těchto dnech na naše zemřelé.
  • Dnes, tj. v neděli 1. 11., byla v Jaktaři čtena jména a sloužena mše svatá za zemřelé z „otčenáškových“ lístků. Zítra, tj. v pondělí 2. 11., pak v Kateřinkách. Příští neděli bude vyhlášeno, kdy budou slouženy další mše svaté za tyto zemřelé. Pán Bůh zaplať všem těch, kteří takto na své zemřelé pamatovali!
  • Není v této době možné uspořádat společné modlitby na hřbitovech, ale lidé je mohou individuálně navštěvovat v naší zemi bez omezení. Chtěl bych situaci řešit tímto způsobem: Kněz by byl přítomen na hřbitově v určitý čas a věřící mohou požádat o individuální kněžskou modlitbu a požehnání hrobů. Tato možnost by byla v pondělí 2. 11. a to v těchto časech: v Kateřinkách od 9:30 do 10:00 h., ve Vlaštovičkách od 10:00 do 10:15 h. a v Jaktaři od 10:15 do 10:45 h. Kněz bude buď u vstupní brány, nebo u kněžských hrobů.
  • Podle dekretu Apoštolské penitenciárie bude možné získávat plnomocné odpustky pro zemřelé po celý měsíc listopad za splnění obvyklých podmínek. Nezapomeňme, že to zahrnuje sv. zpověď a sv. přijímání!
  • Předseda biskupské konference ve svém listě uvádí, že se mše sv. mají sloužit přednostně bez účasti lidu. Proto se u většiny následujících mší sv. v pořadu bohoslužeb neuvádí čas odsloužení. Budou zpravidla celebrovány ve farní kapli v Jaktaři. Žádný z přijatých úmyslů nebude vynechán!
  • Pro tuto situaci nabízím řešení: Ve středu bude od 16:30 h. adorace v kostele v Jaktaři a následně se bude podávat sv. přijímání. Ve Vlaštovičkách bude možnost se vyzpovídat a přijmout Eucharistii ve čtvrtek od 16:30 h. V Kateřinkách bude adorace a po ní možnost přijmout sv. přijímání v pátek v 16:30 h. Každou neděli se bude nyní možné vyzpovídat a přijmout Eucharistii v Jaktaři na faře půl hodiny před mší svatou a půl hodiny po ní. V Kateřinkách bezprostředně po mši svaté.
  • Dnes je první neděle v měsíci; mění se desátky Živého růžence. V tomto týdnu budou návštěvy nemocných: čtvrtek zvláště v Jaktaři a v pátek zvláště v Kateřinkách. Pokud by starší farníci, kteří nyní nedocházejí na mši svatou, ale za standartní situace ano, chtěli také přijmout svátosti, ať se přihlásí.
  • Ve farnosti Jaktař stále hledáme osobu, která by se ujala kostelnické služby. Může být určitě i více osob, které si budou vypomáhat a event. se střídat. Prosím, aby se někdo obětavý našel. Tato oběť bude jednou Bohem velmi oceněna.
  • Pamatujme, prosím, že je pro věřící vždy možnost přispět na potřeby farností skrze jejich bankovní účty, které jsou zveřejněny na internetových stránkách.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 1. 11. do 8. 11. 2020