Ohlášky z výročí posvěcení farních kostelů

  • Stále trvají mimořádná opatření, která v našich kostelích dodržujeme. Farníci mohou žádat ve kterýkoli vhodný čas o udělení sv. svátostí. Zvláště bude možnost přijmout sv. přijímání bezprostředně dnešních mší svatých v Jaktaři v 7:45 h. a 8:30 h. a Kateřinkách v 9:45 h. a 10:30 h. Nedělní mše sv. v 8:00 h. jsou vysílány online na našich farních stránkách.
  • Dnes by měla proběhnout měsíční sbírka na opravy – v Jaktaři doplacení opravy varhan a v Kateřinkách na splacení dluhu. Prosím věřící, aby pomohli farnostem např. odesláním daru na farní účet, který je na internetových stránkách.
  • Tento týden budou probíhat soukromá duchovní cvičení duchovního správce, která byla naplánována již před delším časem. Mše svaté tedy v týdnu v obou farnostech nebudou. Zůstává možnost se vyzpovídat a soukromě modlit v kostele sv. Vojtěcha podle rozpisu, který je na internetových stránkách farnosti Panny Marie.
  • 1. 11. budou v Jaktaři čtena jména a sloužena mše svatá za zemřelé z „otčenáškových“ lístků; 2. 11. pak v Kateřinkách. Do těchto termínů je nutné přinést vyplněné lístky, aby mohly být zahrnuty. Následně bude vyhlášeno, kdy budou slouženy další mše svaté za tyto zemřelé.
  • Podle dekretu Apoštolské penitenciárie bude možné získávat plnomocné odpustky pro zemřelé po celý měsíc listopad za splnění obvyklých podmínek.
  • Ve farnosti Jaktař hledáme osobu, která by se ujala kostelnické služby. Může být určitě i více osob, které si budou vypomáhat a event. se střídat. Prosím, aby se někdo obětavý našel. Tato oběť bude jednou Bohem velmi oceněna.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 25. 10. do 1. 11. 2020