Ohlášky z 2. neděle adventní

  • Prožíváme v našich farnostech adventní dobu. Můžeme využít „adventní snažení“, které jsme připravili pro děti i dospělé. Vzadu v obou kostelích je ještě několik kusů. Můžete si je také stáhnout z našich internetových stránek.
  • Dnes je první neděle v měsíci, mění se tedy kartičky Živého růžence a na faře v Jaktaři bude po mši sv. knihovna.
  • Biskupové naší země vyhlašují na první tři středy měsíce prosince mimořádný půst za ukončení pandemie. Můžeme se postit od masa, jako ostatně každý pátek, kdy je závazný půst, nebo můžeme přidat ještě další rozumné omezení v jídle nebo dovolených požitcích např. alkoholu, televizi apod.
  • Zapisujeme úmysly na první pololetí roku 2021. Nahlásit je můžete osobně po mších svatých v sakristii nebo skrze elektronickou poštu. Nejlepší je napsat přesný text úmyslu a doplnit i telefonním kontaktem. Neodkládejte jejich zápis, nemusí pak být volný termín, který žádáte!
  • Pamatujme, prosím, že je pro věřící vždy možnost přispět na potřeby farností skrze jejich bankovní účty, které jsou zveřejněny na internetových stránkách. Je nyní možné využít i tzv. QR kódy. Jelikož se blíží konec roku, připomínám, že je možné u vyššího daru vystavit potvrzení o jeho přijetí a využít pak slevu na dani. Kdo chce přispět na misie, musí u daru sdělit, že je na tento účel. V případě internetového bankovnictví pak tuto informaci napsat do poznámky
  • Ve farnosti Jaktař stále hledáme osobu, která by se ujala kostelnické služby. Může být určitě i více osob, které si budou vypomáhat a event. se střídat. Prosím, aby se někdo obětavý našel. Tato oběť bude jednou Bohem velmi oceněna.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 6. 12. do 13. 12. 2020