Ohlášky ze svátku Svaté rodiny

  • Ve středu 30. 12. v 19:00 h. bude na faře v Jaktaři další katecheze pro dospělé.
  • Koledníci tříkrálové sbírky si mohou přijít pro požehnání na svou cestu v pátek 1. 1. po mších svatých.
  • Zapisujeme úmysly na první pololetí roku 2021. Nahlásit je můžete osobně po mších svatých v sakristii nebo skrze elektronickou poštu. Nejlepší je napsat přesný text úmyslu a doplnit i telefonním kontaktem.
  • Jelikož se blíží konec roku, připomínám, že je možné u finančního daru vystavit potvrzení o jeho přijetí a využít pak slevu na dani.
  • V kostelích bude do 31. 12. ještě pokladnička pro ty, kteří nestihli dát svůj dar na misie. Tím se misijní sbírka v našich farnostech ukončí.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 27. 12. 2020 do 3. 1. 2021