Ohlášky z 2. neděle po Narození Páně

  • Dnes je první neděle měsíce. Na faře v Jaktaři bude po mši sv. kavárna.
  • Ve středu 5. 1. v 19:00 hod. proběhne na jaktařské faře další katecheze.
  • Ve čtvrtek budeme s celou církví slavit slavnost Zjevení Páně (Tří králů). Podle tradice se bude světit voda, kadidlo a křída. Přijměte pozvání k účasti na tak velké slavnosti a nezapomeňte si s sebou přinést vodu, kterou chcete posvětit.
  • Jelikož je první pátek v měsíci, proběhnou obvyklé návštěvy nemocných.
  • Do 16. 1. bude probíhat tříkrálová sbírka Charity ČR.
  • Stále máte možnost přihlásit se v sakristiích k žehnání domu nebo bytu. Toto žehnání může probíhat až do svátku Hromnic.
  • Pokud chce ještě někdo darovat nějaký dar farnosti a využít potvrzení o daru pro rok 2021, je možné přinést částku v hotovosti. Velké Pán Bůh zaplať všem, kteří tuto možnost využili. Ti, kdo poslali dar na účet a chtějí potvrzení, ať se, prosím, ohlásí.
  • Pokud máte zájem, mohu opět přijmout intence ke slavení soukromých mší sv. Je zvláště vhodné dát sloužit úmysly, u kterých nechcete, aby se hlásily veřejně.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 2. 1. do 9. 1. 2022