Ohlášky z 5. neděle postní

  • Veliké Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na Televizi Noe.
  • Ve středu 24. 3. proběhne na jaktařské faře další katecheze pro dospělé v 19:00 h.
  • V sobotu 27. 3. bude v obou farnostech příležitost se vyzpovídat před Velikonocemi. Ve 13:00 h. bude možnost se vyzpovídat ve Vlaštovičkách a v 13:30 h. v Milostovicích (není uvedeno na plakátku). Od 14:00 h. pak zpovídáme v Jaktaři a od 15:00 h. v Kateřinkách. Neváhejte přijít očistit svou duši!
  • V noci ze soboty na neděli se mění čas na tzv. letní.
  • Příští neděli slavíme vjezd Páně do Jeruzaléma, nezapomeňte si s sebou vzít „kočičky“.
  • Stále platí má výzva farníkům k zapojení do modlitby Živého růžence a úklidových skupin v našich farnostech.
  • Na nástěnkách visí list našich biskupů, který si můžete přečíst a ve kterém nám připomínají, že během nadcházejícího sčítání lidu se nemáme zapomenout uvést jako věřící hlásící se k Římskokatolické církvi.
  • Na nástěnkách už visí plakáty s rozpisem velikonočních bohoslužeb. Vzadu v kostelích si můžete rozebrat tyto plakátky vytištěné černobíle na A5 pro vaši soukromou potřebu. Každý den bude bohoslužba z Jaktaře přenášena online. Vzadu jsou také seznamy na adoraci v Božím hrobě na Bílou sobotu. Prosím opravdu všechny farníky, i ty, kteří nás sledují online, aby se zapsali a přišli se takto individuálně pomodlit.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 21. 3. do 28. 3. 2021