Ohlášky ze 4. neděle postní

  • Veliké Pán Bůh zaplať všem věřícím, kteří ve středu adorovali a modlili se v kateřinském farním kostele za nová kněžská a řeholní povolání!
  • Dnes je měsíční sbírka na opravy našich kostelů. Příští týden proběhne diecézní sbírka na Televizi Noe. Všem dárcům veliké Pán Bůh zaplať!
  • Stále je možné zapsat se na vedení několika posledních křížových cest v našich farnostech.
  • V rámci přípravy na Velikonoce si, prosím, nezapomeňte už nařezat „kočičky“ a také připravit svíci k obnově křestního slibu.
  • Chtěl bych poděkovat všem, kteří se v našich farnostech modlitbou a obětí zapojují do pastorační práce. K obojímu chci vyzvat i další farníky. Růže Živého růžence pomalu přicházejí o své členy, přijměte tedy na sebe lehký úkol každodenní modlitby desátku růžence i vy mladší! Řídnou i řady těch, kteří uklízejí naše kostely, pomozte všichni, kteří máte stále dost sil! Na obojí je možné se zapsat v sakristiích.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 14. 3. do 21. 3. 2021