Ohlášky z Květné neděle

  • V sobotu proběhlo předvelikonoční zpovídání. Velmi děkuji o. Janovi za pomoc. Poslední příležitost se vyzpovídat před svátky bude ve středu před večerní mší sv. v Jaktaři. Pokud někdo ze závažných důvodů nestihl sv. zpověď, ať se neváhá individuálně domluvit!
  • Dnešní nedělí vstupujeme do slavení Svatého týdne. Srdečně zvu všechny farníky k účasti na slavnostních bohoslužbách Velikonočního třídení, alespoň on-line formou.
  • Na Zelený čtvrtek bude po mších sv. v každém farním kostele krátká pobožnost v Getsemanech. Sbírka tohoto dne završuje naši postní almužnu. Je tedy určena na pomoc farnostem bývalých farářů našich farností.
  • Velký pátek je dnem přísného postu od masa a újmy (nasycení jednou za den). V tento den se naposledy společně pomodlíme křížovou cestu. Sbírka bude podle pokynů ČBK na pomoc Svaté zemi.
  • Na Bílou sobotu bude v obou farních kostelech adorace v Božím hrobě od 9:00 do 15:00. Velmi prosím úplně všechny farníky, aby se v průběhu dne přišli pomodlit! Na velikonoční vigilii si nezapomeňte s sebou vzít svíčky.
  • Na konci slavnostních mší svatých příští neděli se budou žehnat velikonoční pokrmy. Sbírka této neděle je určena na kněžský seminář.
  • Začalo sčítání lidu, zatím on-line formou. Nezapomeňme tedy uvést, že jsme věřící hlásící se k Římskokatolické církvi.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 28. 3. do 4. 4. 2021