Ohlášky ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

  • Veliké Pán Bůh zaplať všem, kteří se účastnili bohoslužeb Svatého týdne a Velikonočního třídení. Zvláště děkuji všem, kteří pomáhali s úklidem i výzdobou, s liturgickým zpěvem a všemi dalšími liturgickými činnostmi. Přeji všem farníkům i jejich rodinám požehnané Velikonoce!
  • Veliké Pán Bůh zaplať také jménem těch, kterým pomohou sbírky posledních dní.
  • Ve středu 7. 4. proběhne na jaktařské faře další katecheze pro dospělé v 19:00 h.
  • Ve čtvrtek a v pátek budou probíhat obvyklé návštěvy nemocných.
  • Stále platí má výzva farníkům k zapojení do modlitby Živého růžence a úklidových skupin v našich farnostech.
  • Příští neděli proběhne měsíční sbírka na potřeby farnosti a opravy.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 4. 4. do 11. 4. 2021