Ohlášky z 16. neděle v mezidobí

  • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na opravy našich kostelů a far.
  • Ve čtvrtek 22. 7. v 9:00 h. bude v Domově sv. Kateřiny na ul. Rolnická opět slavena mše sv. Podmínky pro účast jsou stejné jako minule – očkování, PCR test nebo doklad o prodělání nemoci. Srdečně zvu farníky, aby se zúčastnili a tím povzbudili místní seniory.
  • V sobotu 24. 7. v 15:00 h. bude u kaple sv. Anny mezi Jaktaří, Zlatníky a Slavkovem slavena poutní bohoslužba. Přijměte pozvání na tuto malou pouť!
  • Příští neděli 25. 7. proběhne při připomínce sv. Kryštofa po obou nedělních mší svatých žehnání dopravních prostředků.
  • Připomínám, že v termínu 2. – 6. 8. proběhne na jaktařské faře příměstský tábor. Srdečně zveme děti z obou farností, aby se zúčastnily. Plakát visí na nástěnce a přihlášky jsou vzadu v kostele.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 18. 7. do 25. 7. 2021