Ohlášky z 15. neděle v mezidobí

  • Veliké Pán Bůh zaplať za mimořádnou sbírku na pomoc lidem zasaženým tornádem na jižní Moravě!
  • Tento týden budu čerpat svou dovolenou. Vyřizování úředních záležitostí, prosím, nechejte na další týden. Pokud bude třeba domluvit zaopatření, obraťte se, prosím, na farnost u Panny Marie. Případný pohřeb můžeme naplánovat na následující týden.
  • Jelikož je příští týden třetí neděle v měsíci, proběhne měsíční sbírka na opravy.
  • Připomínám, že v termínu 2. – 6. 8. proběhne na jaktařské faře příměstský tábor. Srdečně zveme děti z obou farností, aby se zúčastnily. Plakát visí na nástěnce a přihlášky jsou vzadu v kostele.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 11. 7. do 18. 7. 2021