Ohlášky z 18. neděle v mezidobí

  • Ve čtvrtek a v pátek budou probíhat obvyklé měsíční návštěvy nemocných.
  • V pondělí 2. 8. se slaví ve všech františkánských kostelích tradiční svátek Panny Marie, Královny andělů (tzv. Porcinkule), během kterého bude možné získat plnomocné odpustky za splnění obvyklých podmínek. Mše svaté budou v kostele sv. Ducha v 7:00, 8:00, 9:30 a 17:00 h.
  • V tomto týdnu proběhne náš příměstský tábor. Přejeme dětem požehnaný čas a můžeme na ně pamatovat i ve své modlitbě.
  • Ohlašuji, že mám volné úmysly na soukromé mše sv., které slavím ve dnech volna a o dovolené. Pokud by někdo měl zájem o úmysl, který nebude veřejně vyhlášen, rád jej přijmu. Vždy je možné se k takto slavené mši sv. připojit duchovně.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 1. 8. do 8. 8. 2021