Ohlášky z 21. neděle v mezidobí

  • Ve středu 25. 8. v 19:00 h. se uskuteční pastorační schůzka na faře v Jaktaři. Zváni jsou všichni farníci, kteří se jakkoli angažují v pastorační práci ve farnosti.
  • Ve čtvrtek 26. 8. v 9:30 h. bude v Domově sv. Kateřiny na ul. Rolnická společná modlitba růžence s dobrovolníky, kteří v domově pomáhají. Podmínky pro možnost účasti jsou stejné jako obvykle. Přijďte podpořit modlitební život našich seniorů!
  • V sobotu 28. 8. v 10:30 h. bude sloužena slavnostní mše sv. ke cti sv. Floriána v kapli ve Vlaštovičkách (Jarkovicích). Po ní bude průvod k hasičské zbrojnici, která bude následně posvěcena. Všichni jste srdečně zváni!
  • Ohlašuji, že mám volné úmysly na soukromé mše sv., které slavím ve dnech volna a o dovolené. Pokud by někdo měl zájem o úmysl, který nebude veřejně vyhlášen, rád jej přijmu. Vždy je možné se k takto slavené mši sv. připojit duchovně.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 22. 8. do 29. 8. 2021