Ohlášky z 22. neděle v mezidobí

  • Ve středu 1. 9. začíná školní rok 2021/2022. Spolu s dětmi z CZŠ sv. Ludmily budeme v Jaktaři prosit o pomoc Ducha sv. do školního roku při mši sv. v 8:30 hod. V tento den bude sloužena pouze tato jedna mše sv. Večer už tedy nebude. Srdečně zveme všechny farníky.
  • V tomto týdnu budou probíhat obvyklé měsíční návštěvy nemocných. Stále je možné nahlásit další zájemce. Buďte apoštoly našich dnů!
  • Příští neděle je první v měsíci. Mění se tedy kartičky Živého růžence a na faře v Jaktaři bude po mši sv. kavárna a farní knihovna. Jelikož je to první neděle školního roku, bude na závěr obou mší sv. požehnání všem žákům a studentům. Bylo by také skvělé, kdyby děti i dospělí přistoupili při této příležitosti ke sv. zpovědi!
  • Ohlašuji, že výuka náboženství bude ve farnosti Kateřinky probíhat na škole Vrchní. Ve farnosti Jaktař bude v rámci vyučování na církevní škole a pro děti z ostatních škol na faře. Přihlašujme naše děti do hodin náboženství, které má napomoci jejich křesťanské výchově!
  • V termínu od 5. do 12. 9. probíhá v Budapešti eucharistický kongres. Pro zájemce je připravena jednodenní nebo třídenní pouť. Další informace naleznete na plakátku a v sakristii. Také probíhá národní pouť na Tetín ke cti sv. Ludmily v neděli 19. 9. Informace jsou opět na plakátku.
  • 3. dívčí skautský oddíl Opava ohlašuje, že přijímá nové členy. Úvodní schůzka bude ve středu 1. 9. v 16:00 hod. u Skautského domu (Na Nábřeží 4). Podrobnosti jsou na plakátcích a na malých lístečcích k rozebrání.
  • Ohlašuji, že v sobotu 11. 9. ve farním kostele v Kateřinkách si udělí svátost manželství Aleš Štekr a Jana Kyzeková.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 29. 8. do 5. 9. 2021