Ohlášky ze 4. neděle adventní

  • Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle, která byla určena na dostavbu DCM, i za dnešní měsíční sbírku na opravy. Rovněž veliké Pán Bůh zaplať za pomoc při stavbě vánočních stromků a úklidu kostela!
  • S dětmi dnes nalepíme poslední obrázky na naše adventní plátno a všichni dostaneme poslední adventní úkoly. Nezapomeňte je přinést splněné na Štědrý den do jesliček!
  • Přijměte mé srdečné pozvání ke společnému slavení vánočních svátků v našich farních kostelích. Vzadu v kostelích si můžete rozebrat plakátky s rozpisem vánočních bohoslužeb. Vemte je prosím také těm, kteří chodí na mši sv. jen příležitostně.
  • Příští neděli budeme slavit svátek Sv. rodiny, a proto proběhne obnova manželských slibů. Jelikož je to také předvečer svátku sv. Jana, apoštola, budeme světit víno, které si můžete donést a nechat před bočními oltáři.
  • Ode dneška až do Štědrého dne bude v našich kostelích k dispozici betlémské světlo.
  • S blížícím se koncem roku vám všem chci opět připomenout možnost darovat farnosti finanční dar s možností vystavit potvrzení o daru, které můžete využít ke snížení základu daně. Senior může tuto možnost např. využít i tak, že dar napíše na své děti, které mohou tuto slevu využít ve svém zaměstnání. Pán Bůh zaplať za veškerou takovou pomoc!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 19. 12. do 26. 12. 2021