Ohlášky z 3. neděle adventní

  • Dnes probíhá mimořádná diecézní sbírka na dostavbu Diecézního centra mládeže. Slovo apoštolského administrátora k této sbírce si můžete přečíst na nástěnce. Pán Bůh zaplať za vaši pomoc.
  • Připomínám nabídku našich farností k prožívání adventní doby:
  1. Pro všechny: Každá mše sv. v týdnu začíná ve tmě a se svícemi v rukou kráčíme kostelem a zpíváme starobylé rorátní písně.
  2. Pro děti: Každou neděli na konci mše sv. nalepíme na plátno obrázek a na Vánoce uvidíme, co nám vznikne. Na cestu domů dostanete list, kde naleznete na každý den malé úkoly. Listy pak můžete na Vánoce přinést Ježíškovi do jesliček jako malý dar adventní snahy.
  3. Pro dospělé: Každou neděli si můžete vzít list s modlitebním plánkem na nejbližší týden jako alespoň malou duchovní obnovu pro tuto dobu.
  • Ve středu 15. 12. v 19:00 hod. proběhne na jaktařské faře další katecheze.
  • Ve středu 15. 12. vyprší jednoroční mandát ekonomické rady. Jelikož jsem s prací ekonomické rady farností velice spokojen, prodlužuji mandát všech čtyř členů o pět let.
  • V sobotu 18. 12. se budou stavět a zdobit stromky v Kateřinkách v 8:00 hod., úklid pak bude v 10:00 hod. V Jaktaři se budou stavět stromky v 9:00 hod., hned poté bude úklid. Přijďte prosím pomoci!
  • Příští neděli proběhne obvyklá měsíční sbírka na opravy našich kostelů.
  • S blížícím se koncem roku vám všem chci opět připomenout možnost darovat farnosti finanční dar s možností vystavit potvrzení o daru, které můžete využít ke snížení základu daně. Senior může tuto možnost např. využít i tak, že dar napíše na své děti, které mohou tuto slevu využít ve svém zaměstnání. Pán Bůh zaplať za veškerou takovou pomoc!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 12. 12. do 19. 12. 2021