Ohlášky ze svátku Křtu Páně

  • Dnešní svátek završuje vánoční dobu a zítra začíná liturgické mezidobí. Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří oslavili v našich farnostech celý vánoční čas! Rovněž patří velké poděkování všem, kteří přispěli do vánočních sbírek nebo soukromě darovali dar na farní potřeby s možností vystavení dokladu.
  • Tento týden čerpám několik dní své dovolené. Vyřizování úředních záležitostí, prosím, nechejte na další týden. Pokud bude třeba domluvit zaopatření, obraťte se, prosím, na farnost u Panny Marie. Případný pohřeb můžeme naplánovat na následující týden.
  • Příští neděle je třetí nedělí měsíce. Proběhnou tedy obvyklé sbírky na opravy – v Jaktaři na nový kondenzační kotel a v Kateřinkách na obnovu kůru.
  • Do příští neděle 16. 1. bude probíhat tříkrálová sbírka Charity ČR.
  • Stále máte možnost přihlásit se v sakristiích k žehnání domu nebo bytu. Toto žehnání může probíhat až do svátku Hromnic.
  • Pokud máte zájem, mohu opět přijmout intence ke slavení soukromých mší sv. Je zvláště vhodné dát sloužit úmysly, u kterých nechcete, aby se hlásily veřejně.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 9. 1. do 16. 1. 2022