Ohlášky z 2. neděle v mezidobí

  • Dnes je třetí neděle měsíce. Probíhají tedy obvyklé sbírky na opravy – v Jaktaři na nový kondenzační kotel a v Kateřinkách na obnovu kůru.
  • Dnes končí tříkrálová sbírka Charity ČR.
  • V úterý začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů.
  • Ve středu 19. 1. v 19:00 hod. proběhne na jaktařské faře další katecheze.
  • Příští neděli probíhá ve všech diecézích naší země sbírka na biblický apoštolát.
  • Stále máte možnost přihlásit se v sakristiích k žehnání domu nebo bytu. Toto žehnání může probíhat až do svátku Hromnic.
  • Pokud máte zájem, mohu opět přijmout intence ke slavení soukromých mší sv. Je zvláště vhodné dát sloužit úmysly, u kterých nechcete, aby se hlásily veřejně.
  • Na začátku občanského roku chci nabídnout zahájení příprav na manželství. Pokud máte někoho blízkého, kdo ještě nemá uzavřený sňatek před Bohem, připomeňte mu, prosím, tuto důležitou záležitost. Zároveň chci zahájit bezprostřední přípravu dětí k prvnímu sv. přijímání. Zájemce prosím, aby se přihlásili u mne.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 16. 1. do 23. 1. 2022