Ohlášky z 6. neděle v mezidobí

  • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na pojištění budov farností.
  • Dnes si připomínáme 80. výročí hrdinské smrti P. Aloise Šebely. V obou kostelích máme pietní místo, kde si můžeme přečíst text o jeho životě a zároveň se za něj i za další zemřelé kněze pomodlit. Byl bych rád, kdyby tato připomínka byla zároveň povzbuzením k horlivější modlitbě za nová kněžská povolání. Příští neděli 20. 2. v 12:10 hod. v pořadu Křesťanský magazín na ČT 2 zazní několik slov k jeho osobnosti. Také se můžete těšit na záběry točené v našich kostelích!
  • Ve středu 16. 2. v 19:00 hod. proběhne na jaktařské faře pastorační schůzka. Jsou zváni všichni farníci, kteří chtějí jakkoli pomoci v pastoraci.
  • V pátek jsme slavili památku Panny Marie Lurdské, světový den nemocných. Svátost pomazání nemocných se bude hromadně udělovat při mších svatých příští neděli 20. 2. Prosím zájemce, aby si vykonali sv. zpověď. Ať se nezdráhají přistoupit všichni ti, kdo jsou vážně nemocní, nebo pociťují tíži vyššího věku!
  • Jelikož je příští neděle třetí nedělí měsíce, proběhne obvyklá měsíční sbírka na opravy.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 13. 2. do 20. 2. 2022