Ohlášky z 5. neděle v mezidobí

  • Upřímné Pán Bůh zaplať za společné slavení svátku Hromnic a za veškerou pomoc při úklidu vánoční výzdoby!
  • Po dnešních mších sv. se bude ještě udělovat starobylé svatoblažejské požehnání proti nemocem krka. Přijmout jej může každý, dokonce i nepokřtěný.
  • Na jaktařské faře dnes proběhne farní kavárna po mši sv. Přijměte pozvání ke krátkému posezení u dobré kávy.
  • Ve středu 9. 2. v 19:00 hod. proběhne na jaktařské faře další katecheze.
  • Ve středu 9. 2. si rovněž připomínáme 80. výročí hrdinské smrti P. Aloise Šebely. Na radiu Proglas zazní v 20:15 hod. slovo Dr. Jana Larische na toto téma. V našich farnostech si ono výročí připomeneme příští neděli 13. 2., kdy sem o. Jan přijede a po mších sv. bude mít krátké povídání o P. Šebelovi.
  • V pátek slavíme památku Panny Marie Lurdské, je to světový den nemocných. Na konci středeční a páteční adorace budu udělovat nemocným tzv. lurdské požehnání, které se Nejsvětější svátostí uděluje individuálně. Svátost pomazání nemocných se bude hromadně udělovat při mších svatých v neděli 20. 2. Zájemci mohou již přistupovat ke svátosti pokání.
  • Všem farnostem byla zvýšena částka, kterou platí za pojištění budov. Každá z našich farností má platit necelých 8000 Kč za tento rok. Sbírku příští neděle bychom měli na tento účel.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 6. 2. do 13. 2. 2022