Ohlášky z 2. neděle postní

  • Pán Bůh zaplať všem účinkujícím a organizátorům krásného benefičního koncertu na obnovu varhan a kůru v Kateřinkách, rovněž všem účastníkům a dárcům! Pán Bůh zaplať také všem těm, kdo se modlili a vykonávali stráž před Nejsvětější svátostí v den modliteb farnosti Kateřinky za bohoslovce.
  • Připomínám náš postní program:
  • Vzadu na stolečcích si můžete vybrat modlitební úmysly na celý půst, za které se můžete denně modlit. Rovněž tam naleznete pět postních možností, čeho se po celou dobu postní zříct.
  • Postní almužna (ušetřená z odřeknutých věcí) se bude vybírat na Zelený čtvrtek, ale už v průběhu postu bude vzadu vyhrazena kasička na tento účel. V Jaktaři bude opět almužna darována farnosti v pohraniční, v Kateřinkách je určena na obnovu varhan.
  • Křížové cesty jsou v Jaktaři ve středy v 17:00 hod. a v neděle v 14:30 hod.; v Kateřinkách v pátky v 17:00 hod. a neděle v 8:45 hod.
  • Příští neděle je třetí nedělí měsíce, proběhne tedy obvyklá měsíční sbírka na opravy: v Jaktaři na nový motor zvonu a v Kateřinkách na obnovu schodiště na kůr.
  • Příští neděli nebude v jaktařském farním kostele křížová cesta v 14:30 hod. Připojíme se ke křížové cestě, která půjde ke kapli sv. Anny a pořádá ji mládež děkanátu. Sraz bude v 15:00 hod. před farním kostelem. V případě velmi nepříznivého počasí budeme v kostele.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 13. 3. do 20. 3. 2022