Ohlášky z 4. neděle postní

  • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na celostátní setkání mládeže! A také za vaši účast na křížové cestě na sv. Annu. Fotky z této křížové cesty i benefičního koncertu jsou na farních stránkách.
  • Dnešní odpolední křížovou cestu povedou děti, které se připravují k prvnímu sv. přijímání. Přijměte pozvání k účasti na této pobožnosti.
  • Ve středu 30. 3. proběhne na jaktařské faře v 19:00 hod. plánovaná schůzka těch, kteří připravují liturgii velikonočního třídení.
  • Ve čtvrtek a v pátek proběhnou předvelikonoční návštěvy nemocných. Prosím případné zájemce, které pravidelně nenavštěvuji, ale měli by o návštěvu svátostného Krista zájem, aby se přihlásili do čtvrtka.
  • Příští neděle je první neděle měsíce, po mši sv. jste zváni do farní kavárny na jaktařské faře.
  • V rámci letošního 80. výročí hrdinské smrti P. Šebely chceme putovat k jeho hrobu v Kroměříži. Toto jednodenní putování se uskuteční v sobotu 14. května. Budeme slavit mši sv. v kostele sv. Mořice, poté pojedeme k hrobu P. Aloise a následně bude volný program s možností navštívit arcibiskupský zámek. Návrat ve večerních hodinách. Cena je 450 Kč. Zapisovat se můžete v sakristiích.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 27. 3. do 3. 4. 2022