Ohlášky z 5. neděle postní

  • Dnes po mši sv. jste zváni do farní kavárny na jaktařské faře.
  • Ve středu 6. 4. proběhne na jaktařské faře v 19:00 hod. další katecheze.
  • Ve čtvrtek 7. 4. se bude od 17:00 hod. zpovídat ve Vlaštovičkách a poté udělovat svátost pomazání nemocných starším a nemocným farníkům. Následuje obvyklá mše sv.
  • V pátek 8. 4. probíhá od 14:00 hod. do 18:00 hod. zápis na církevní školu sv. Ludmily v Jaktaři.
  • V konkatedrále Panny Marie v pátek 8. 4. v 17:00 hod. začíná 24hodinové nepřetržité čtení Bible. Podrobnosti naleznete na plakátcích.
  • V sobotu 9. 4. proběhne předvelikonoční zpověď v obou farnostech. Od 13:30 hod. budu zpovídat v Milostovicích a mohu také udělit svátost pomazání nemocných případným zájemcům. Od 14:00 hod. budou zpovídat dva zpovědníci v Jaktaři a od 15:00 hod. v Kateřinkách. Využijte prosím této příležitosti.
  • Příští nedělí (Květnou) vstoupíme do slavení Svatého týdne. Obě mše sv. zahájíme před kostelem průvodem. Nezapomeňte si s sebou vzít „kočičky“. Vzadu v kostelích si můžete rozebrat programy Svatého týdne, velikonočního třídení a oktávu.
  • V rámci letošního 80. výročí hrdinské smrti P. Šebely chceme putovat k jeho hrobu v Kroměříži. Toto jednodenní putování se uskuteční v sobotu 14. května. Budeme slavit mši sv. v kostele sv. Mořice, poté pojedeme k hrobu P. Aloise a následně bude volný program s možností navštívit arcibiskupský zámek. Návrat ve večerních hodinách. Cena je 450 Kč. Zapisovat se můžete v sakristiích.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 3. 4. do 10. 4. 2022