Ohlášky z Květné neděle

  • Dnešní mší sv. vstupujeme do slavení Svatého týdne. Přijměte, prosím, všichni pozvání k účasti na obřadech Velikonočního třídení. Vzadu v kostelích si můžete rozebrat programy svátečních dní.
  • Děkuji všem, kteří využili sobotní možnost se vyzpovídat. Dnes probíhá u Panny Marie „zpovědní kombajn“ 14:00–17:00 h., kdy bude zpovídat mnoho zpovědníků. Ve středu 13. 4. je poslední běžná možnost se vyzpovídat před svátky před večerní mší sv. Pokud někdo ze závažného důvodu nestihl ani jednu příležitost, ať se prosím domluví individuálně.
  • Na Zelený čtvrtek proběhne sbírka „Postní almužna“ na již hlášené úmysly. Po mši sv., prosím, setrvejte na krátké adoraci v Getsemanech.
  • Na Velký pátek držíme přísný půst od masa a újmy v jídle. Máme poslední možnost zúčastnit se křížové cesty. Sbírka je na pomoc Sv. zemi.
  • Na Bílou sobotu je doporučeno dále držet půst. V obou farnostech bude adorace v Božím hrobě 9:00–15:00 h. Zapište se prosím vzadu na připravené seznamy, aby byla zajištěna stálá adorační služba.
  • Slavením velikonoční vigilie vstupujeme do velikonoční doby. Nezapomeňte si s sebou přinést svíce, jelikož bude obnova křestního slibu. V Jaktaři proběhne křest dvou mladých děvčat.
  • Na konci slavnostních mší sv. v neděli bude svěcení velikonočních pokrmů. Sbírka na kněžský seminář je letos zrušena. Sobotní a nedělní sbírka budou na opravy, jelikož je třetí neděle měsíce.
  • Připomínám naši jednodenní pouť do Kroměříže 14. 5.: mše sv., modlitba u hrobu P. Šebely a volný program s možností navštívit arcibiskupský zámek a zahrady. Prosím přihlašujte se co nejdříve, ať víme, jestli objednat jen jeden autobus, nebo se nám podaří obsadit i dva.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 10. 4. do 17. 4. 2022