Ohlášky ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

  • Prožili jsme postní dobu a velikonoční třídení. Upřímné Pán Bůh zaplať za jejich společné prožívání, za postní předsevzetí i veškerou pomoc během křížových cest i svátečních obřadů. Požehnané a radostné velikonoční svátky všem!
  • Rovněž velké Pán Bůh zaplať za dnešní a včerejší sbírku na opravy, čtvrteční sbírku postní almužny a sbírku na obnovu chrámů ve Svaté zemi.
  • Ve středu 20. 4. proběhne v 19:00 hod. na jaktařské faře další katecheze. A o den později ve stejném čase a na stejném místě budeme mít pastorační schůzku obou farností, na které budeme plánovat následující měsíce. Všichni, kdo chtějí pomoci, jsou srdečně zváni!
  • Od dnešní slavnosti Zmrtvýchvstání Páně je možné v obou farnostech zapisovat úmysly na druhé pololetí tohoto roku.
  • Naše jednodenní pouť do Kroměříže je zaplněna. Je prakticky jisté, že pojede jen jeden autobus. Částku můžete uhradit v sakristiích. Budeme rádi, když se k nám připojí rodiny s malými dětmi a dojedou třeba osobními auty.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 17. 4. do 24. 4. 2022