Ohlášky z 2. neděle velikonoční

  • Pán Bůh zaplať za sbírku na opravy, která proběhla během velikonoční vigilie a v neděli Zmrtvýchvstání!
  • Tento týden čerpám několik dní své dovolené. Vyřizování úředních záležitostí, prosím, nechejte na další týden. Pokud bude třeba domluvit zaopatření, obraťte se, prosím, na farnost u Panny Marie. Případný pohřeb můžeme naplánovat na následující týden.
  • Příští neděli po obou mší sv. proběhne krátká přednáška o. Jana Larische o P. Šebelovi. V Jaktaři jste po této přednášce zváni na faru do farní kavárny.
  • Od slavnosti Zmrtvýchvstání Páně je možné v obou farnostech zapisovat úmysly na druhé pololetí tohoto roku.
  • Autobus na naši jednodenní pouť je již plně obsazen. Částku můžete uhradit v sakristiích. Budeme rádi, když se k nám připojí další farníci včetně rodin s malými dětmi a dojedou osobními auty.
  • V pátek 29. 4. bude v Jaktaři v 15:00 h. pohřeb pana Fuksíka. RIP

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 24. 4. do 1. 5. 2022