Ohlášky z 5. neděle velikonoční

  • Upřímné Pán Bůh zaplať všem za modlitbu a adoraci minulou neděli v Jaktaři, kdy jsme prosili za nová kněžská povolání a za bohoslovce. Rovněž za společnou pouť do Kroměříže k hrobu P. Šebely i měsíční sbírku dnešní neděle na opravy!
  • V Kateřinkách dnes prožíváme slavnost 1. sv. přijímání. Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kdo se podíleli na přípravě prvokomunikanta, a jemu přejeme mnoho šťastných setkání s Pánem v Eucharistii! Příští neděli proběhne tato krásná slavnost v Jaktaři. Z tohoto důvodu byly vyměněny nedělní mše sv. ve farnostech. Přijměte to prosím jako oběť přinesenou za naše děti. Stále je provázejme svými modlitbami zvláště v těchto dnech.
  • Ve středu 18. 5. proběhne na jaktařské faře v 19:00 h. další katecheze.
  • Příští neděli probíhá ve všech diecézích sbírka na pronásledované křesťany.
  • Od slavnosti Zmrtvýchvstání Páně je možné v obou farnostech zapisovat úmysly na druhé pololetí tohoto roku. Prosím, aby v úmyslu bylo jmenovitě uvedeno max. 5 osob, ostatní stačí zmínit obecně.
  • S přicházejícím jarním počasím se na vás opět obracíme s prosbou: jestliže vás Bůh obdařil krásnými květinami na zahrádce, neváhejte je prosím přinést a ozdobit jimi naše chrámy!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 15. 5. do 22. 5. 2022