Ohlášky z 4. neděle velikonoční

  • Dnes v neděli 8. 5. se modlí jaktařská farnost za bohoslovce a nová kněžská povolání. Prosím věřící, aby se zapsali na adorační rozpis. V 15:00 h. proběhne modlitba litanií a svátostné požehnání.
  • V sobotu 14. 5. putujeme do Kroměříže. Připomínám, že autobus odjíždí z Jaktaře v 7:10 h. a z Kateřinek v 7:20 h. Mše sv. začne v 9:30 h. v kostele sv. Mořice v Kroměříži, po ní se pojede na hřbitov. Další program je volný.
  • V našich farnostech vrcholí přípravy na první sv. přijímání. V Kateřinkách proběhne v neděli 15. 5., v Jaktaři o týden později. Termíny závěrečných příprav a první sv. zpovědi děti i rodiče znají. Prosím, provázejme je svými modlitbami zvláště intenzivně v těchto dnech.
  • Příští neděle je v pořadí třetí v měsíci, proběhne tedy měsíční sbírka na opravy. V Kateřinkách budeme vybírat na obnovu kůru a v Jaktaři na pamětní desku P. Šebely.
  • Od slavnosti Zmrtvýchvstání Páně je možné v obou farnostech zapisovat úmysly na druhé pololetí tohoto roku. Prosím, aby v úmyslu bylo jmenovitě uvedeno max. 5 osob, ostatní stačí zmínit obecně.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 8. 5. do 15. 5. 2022