Ohlášky z 6. neděle velikonoční

  • Upřímné Pán Bůh zaplať za prožitá první sv. přijímání v obou farnostech, zvláště všem, kdo se podíleli na přípravách a slavnostnímu průběhu! Rovněž velký díky za dnešní sbírku na pomoc pronásledovaným křesťanům.
  • Slavností Nanebevstoupení Páně začíná novéna před slavností Seslání Ducha svatého. Bude skvělé, když se do ní všichni zapojíme alespoň každodenní modlitbou sekvence „Přijď, ó Duchu přesvatý“.
  • V sobotu po slavnosti Nanebevstoupení Páně (letos 28. 5.) se slaví dle prastaré tradice svátek Panny Marie Opavské. Mše sv. v kostele sv.Vojtěcha bude v 18:00 h. Před ní proběhne mariánská pobožnost. Všichni obyvatelé města jsou srdečně zváni!
  • Od slavnosti Zmrtvýchvstání Páně je možné v obou farnostech zapisovat úmysly na druhé pololetí tohoto roku. Prosím, aby v úmyslu bylo jmenovitě uvedeno max. 5 osob, ostatní stačí zmínit obecně.
  • S přicházejícím jarním počasím se na vás opět obracíme s prosbou: jestliže vás Bůh obdařil krásnými květinami na zahrádce, neváhejte je prosím přinést a ozdobit jimi naše chrámy!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 22. 5. do 29. 5. 2022