Ohlášky ze 7. neděle velikonoční

  • Slavností Nanebevstoupení Páně začala novéna před slavností Seslání Ducha svatého. Bude skvělé, když se do ní všichni zapojíme alespoň každodenní modlitbou sekvence „Přijď, ó Duchu přesvatý“. Důležitou přípravou na příchod Ducha sv. je přistoupit ke svátosti pokání!
  • V pondělí 30. 5. v 18:00 h. proběhne na faře v Kateřinkách setkání těch, kdo jsou ochotni pomoci se svatodušní vaječinou.
  • Ve středu 1. 6. bude v 19:00 h. na jaktařské faře další katecheze.
  • Ve čtvrtek a v pátek proběhnou obvyklé měsíční návštěvy nemocných.
  • V sobotu 4. 6. pojedeme s dětmi, které letos poprvé přistoupily ke Stolu Páně, na Svatý Kopeček u Olomouce poděkovat za veliký dar Eucharistie. Zúčastníme se tam mše sv. v 9:00 h. Pokud někdo má možnost dojet autem či jiným způsobem, budeme moc potěšeni, když se k nám připojíte. Po mši sv. je program volný – možná je např. návštěva ZOO.
  • Příští neděli slavíme slavnost Letnic. Podle tradice proběhne v obou farnostech svatodušní vaječina. Všichni farníci jsou opravdu srdečně zváni, aby se zúčastnili. Začínáme v 15:00 h. S sebou vemte něco sladkého ke kávě a několik vajec.
  • Příští neděli proběhne sbírka na Charitu.
  • Od slavnosti Zmrtvýchvstání Páně je možné v obou farnostech zapisovat úmysly na druhé pololetí tohoto roku. Prosím, aby v úmyslu bylo jmenovitě uvedeno max. 5 osob, ostatní stačí zmínit obecně.
  • Naše stálá prosba: jestliže vás Bůh obdařil krásnými květinami na zahrádce, neváhejte je prosím přinést a ozdobit jimi naše chrámy!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 29. 5. do 5. 6. 2022