Ohlášky z 14. neděle v mezidobí

  • Od 11. července probíhá dovolená duchovního správce. Pokud chcete vyřídit nějaké úřední záležitosti, využijte, prosím, tento týden.
  • Úmysly mší sv. jsou v Jaktaři zaplněné až do konce roku. V Kateřinkách jsou volné úmysly od konce září. Pokud máte zájem o odsloužení soukromé mše sv., jejíž úmysl nebude zveřejněn, rád vám ji v průběhu prázdnin odsloužím. Můžete je přinést v průběhu týdne nebo příští neděli do sakristie. Pán Bůh zaplať!
  • Příští neděli 10. července proběhne sbírka na diecézní mzdový a solidární fond.
  • Srdečně zveme děti obou farností na příměstský tábor „Po stopách sv. Františka“, který se uskuteční 1. 8. – 5. 8. v Jaktaři. Přihlášky jsou vzadu v kostelích.
  • Přeji všem farníkům požehnaný čas dovolené! Nezapomeňte, prosím, že náš duchovní a svátostný život (modlitba, mše sv. atd.) probíhá i v čase prázdnin. Využijte možnosti se vyzpovídat zvláště před delšími cestami!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 3. 7. do 10. 7. 2022