Ohlášky z 13. neděle v mezidobí

  • Pán Bůh zaplať za dnešní slavení jaktařské pouti! Za liturgickou i hudební přípravu, za výzdobu i jakékoli práce, které jste pro farnost a k připomínce o. Šebely vykonali! Přijměte srdečné pozvání na odpolední pobožnost a následný farní den na zahradě.
  • Ve čtvrtek 30. 6. v 8:30 h. v jaktařském kostele poděkujeme spolu s žáky a vyučujícími církevní školy za uplynulý školní rok. Všichni jste zváni k účasti!
  • Ve čtvrtek a v pátek proběhnou obvyklé měsíční návštěvy nemocných.
  • Srdečně zveme děti obou farností na příměstský tábor „Po stopách sv. Františka“, který se uskuteční 1. 8. – 5. 8. v Jaktaři. Přihlášky jsou vzadu v kostelích.
  • Pozvání otce biskupa Martina: Milí rodiče, děti, rodiny, blíží se začátek prázdnin, a proto bych vás rád pozval na setkání, kterým prázdniny v naší diecézi začínáme. Je to Setkání dětí a rodin v pátek 1. července na Prašivé. Program, který má letos téma „Společně na cestě“, zahájíme v 10:00 h. v areálu Kamenité, kde prožijeme mši svatou a po ní se vydáme na Prašivou. Tam bude pro vás kolem kostela připravena řada zajímavých stanovišť. Do batůžku si můžete vzít navíc jeden obyčejný brambor. Na jednom stanovišti s jeho pomocí uděláte radost lidem z Domova svaté Alžběty v Jablunkově. Tímto Setkáním dětí a rodin zakončíme v naší diecézi Rok rodiny vyhlášený papežem Františkem. Těším se na setkání s vámi na Prašivé!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 26. 6. do 3. 7. 2022