Ohlášky z 15. neděle v mezidobí

  • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na diecézní mzdový a solidární fond!
  • Tento týden čerpám několik dní své dovolené. Vyřizování úředních záležitostí, prosím, nechejte na konec měsíce. V případě zaopatření nemocného nebo pohřbu mě zastupuje P. Patrik Rygiel OFM Conv.
  • Ve čtvrtek 14. 7. v 9:30 h. proběhne modlitba růžence v Domově sv. Kateřiny na ul. Rolnická.
  • Příští neděli nebude výjimečně možnost sv. zpovědi přede mší sv. Sbírka příští neděle je měsíční sbírkou na opravy: v Jaktaři na dofinancování pamětní desky a v Kateřinkách na dofinancování opravy schodů.
  • Srdečně zveme děti obou farností na příměstský tábor „Po stopách sv. Františka“, který se uskuteční 1. 8. – 5. 8. v Jaktaři. Přihlášky jsou vzadu v kostelích.
  • První srpnovou sobotu máte možnost si vybrat ze dvou pořádaných poutí: 1. mariánské soboty v Koclířově nebo hlavní poutě na Mariahilf. Podrobnosti k poutím a způsobu přihlašování naleznete na plakátcích ve vývěskách.
  • Přeji všem farníkům požehnaný čas dovolené! Nezapomeňte, prosím, že náš duchovní a svátostný život (modlitba, mše sv. atd.) probíhá i v čase prázdnin.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 10. 7. do 17. 7. 2022