Ohlášky ze 16. neděle v mezidobí

  • Pán Bůh zaplať za dnešní měsíční sbírku na opravy!
  • Tento týden čerpám několik dní své dovolené. Vyřizování úředních záležitostí, prosím, nechejte na konec měsíce. V případě zaopatření nemocného nebo pohřbu mě zastupuje P. Patrik Rygiel OFM Conv.
  • Příští neděli 24. 7. proběhne po obou mších sv. svěcení aut a dalších dopravních prostředků, jelikož si den na to připomínáme sv. Kryštofa, patrona řidičů.
  • Srdečně zveme děti obou farností na příměstský tábor „Po stopách sv. Františka“, který se uskuteční 1. 8. – 5. 8. v Jaktaři. Přihlášky jsou vzadu v kostelích.
  • První srpnovou sobotu máte možnost si vybrat ze dvou pořádaných poutí: 1. mariánské soboty v Koclířově nebo hlavní poutě na Mariahilf. Podrobnosti k poutím a způsobu přihlašování naleznete na plakátcích ve vývěskách.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 17. 7. do 24. 7. 2022