Ohlášky z 19. neděle v mezidobí

  • Upřímné a velké Pán Bůh zaplať všem vedoucím příměstského tábora za jeho přípravu a krásný čas obětovaný pro naše děti!
  • Tento týden čerpám poslední dny své letošní dovolené. Vyřizování úředních záležitostí, prosím, nechejte na další týden. Pohřeb můžeme rovněž domluvit na následující týden. V případě zaopatření nemocného se prosím obraťte na farnost Panny Marie.
  • Ve čtvrtek 11. 8. v 9:30 h. proběhne modlitba růžence v Domově sv. Kateřiny na ul. Rolnická.
  • V sobotu 13. 8. uzavřou církevní manželství ve farním kostele v Jaktaři Ladislav Cahel a Michaela Žitníková.
  • Příští neděli proběhne sbírka na diecézní mzdový a solidární fond.
  • Orel jednota Opava a Komárov srdečně zvou na pouť na Svatý Hostýn. Pouť se uskuteční v neděli 21. srpna 2022. Odjezd v 6:45 h. ze zastávky městské dopravy Prasková. Zájemci hlaste se buď u paní Víchové nebo Smolkové. Bližší informace jsou na plakátcích.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 7. 8. do 14. 8. 2022