Ohlášky z 21. neděle v mezidobí

  • Dnes probíhá měsíční sbírka na opravy. Pán Bůh zaplať za vaši pomoc!
  • V sobotu 27. 8. proběhnou 18. slavnosti městské části Opava-Vávrovice. Mše sv. na hřišti TJ Palhanec začíná v 10:00 h. Srdečně zvu farníky z této obce, aby se zúčastnili a abychom se společně modlili za celou obec.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 21. 8. do 28. 8. 2022