Ohlášky z 22. neděle v mezidobí

  • Pán Bůh zaplať za vaši účast na vávrovických slavnostech a modlitbu při mši sv.
  • Přijměte, prosím, pozvání na čtvrteční mši sv. v 8:30 h. v jaktařském farním kostele, kde se budeme modlit o Boží požehnání pro nový školní rok.
  • Jelikož je první pátek v měsíci, proběhnou obvyklé návštěvy nemocných.
  • Příští neděli 4. 9. proběhne na konci obou mší sv. žehnání žákům a studentům do nového školního roku. Vyzývám je všechny, aby si vykonali sv. zpověď před jeho započetím!
  • Po prázdninové odmlce proběhne příští neděli na jaktařské faře po mši sv. farní kavárna.
  • Ohlašuji, že v sobotu 17. 9. vstoupí do svátosti manželství Dominik Mosler a Kristýna Turčínová v kostele Panny Marie ve Strážnici.
  • Zveme mladé lidi ve středoškolském a vysokoškolském věku na úvodní setkání mládeže v 19:00 v pátek 9.9 na faře panny Marie. Kontaktní osoba Jan Pchálek.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 28. 8. do 4. 9. 2022