Ohlášky z 23. neděle v mezidobí

  • Dnes se v našich farnostech uděluje požehnání žákům a studentům na začátek šk. roku. Připomínám opět, že by si měli vykonat sv. zpověď. Po mši sv. v Jaktaři bude na faře kavárna.
  • Po dlouhotrvající diskuzi s knihovnicí paní Pchálkovou jsme se domluvili, že farní knihovna v Jaktaři ukončí svou činnost pro malý zájem. Knihy byly věnovány spolku u kostela sv. Janů, který je prodává v knižním bazaru, a tak vybírá peníze na opravy chrámu. Tímto děkuji knihovnicím za jejich věrnou službu a veškerý čas a síly, které knihovně obětovaly!
  • Jelikož v sobotu 10. 9. máme závěrečnou zkoušku z kurzu nemocničních kaplanů, první katecheze pro dospělé proběhne až 21. 9. Prosím vás o modlitbu, abychom všichni zkoušky složili, a také, abyste během týdne řešili jen nejnutnější záležitosti a mohl bych se tak soustředit na učení.
  • Příští neděli proběhne v obou farnostech letošní poslední sbírka na diecézní mzdový a solidární fond.
  • Náboženství se bude v Jaktaři vyučovat na církevní škole. Děti z ostatních škol budou mít výuku na faře v pátky od 14:00 h. V Kateřinkách na škole Vrchní v pátky, čas se upřesní podle přihlášených žáků. Snažíme se rozjet náboženství i na škole E. Beneše. Přihlášky dostanou děti ve školách. Výuka náboženství v obou farnostech začíná až v týdnu od 19. září!
  • Jelikož jsme měli letos pouze jednodenní pouť, chci pozvat všechny farníky na další pouť, tentokrát do Křtin. Proběhne v sobotu 8. 10. Odjezd bude z Jaktaře v 7:10 h. a z Kateřinek v 7:20 h. Po poutní mši sv. bude prohlídka místa, oběd, adorace a možnost navštívit zámek v Rájci-Jestřebí. Návrat je plánován okolo 19:00 h. Přihlašuje se v sakristiích. Cena je 500 Kč.
  • Zveme mladé lidi ve středoškolském a vysokoškolském věku na úvodní setkání mládeže v 19:00 v pátek 9. 9. na faře u Panny Marie. Kontaktní osobou je Jan Pchálek.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 4. 9. do 11. 9. 2022