Ohlášky z 24. neděle v mezidobí

  • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na diecézní mzdový a solidární fond.
  • Přijměte pozvání na mimořádné mše sv. v tomto týdnu: Po mnoha letech, ne-li desetiletích, bude mše sv. ve „Švédské“ kapli ve středu 14. 9. na svátek Povýšení sv. Kříže v 18:00 h. za + opavské Přemyslovce, kvůli čemuž byla vlastně postavena. V pátek 16. 9. na svátek sv. Ludmily bude mše sv. v jaktařské církevní škole v 8:30 h. Každý věřící je vítán.
  • Každý pátek v 16:00 h. se koná na jaktařské faře scholička pro menší děti. Od 17:00 h. nacvičuje schola. Velmi rádi mezi sebe přijmou další zájemce.
  • V sobotu 17. září od 9 do 13 h. v areálu fotbalového hřiště v Kylešovicích se uskuteční benefiční Sportovní den pro hospic, plný netradičních disciplín. Výtěžek akce připadne mobilnímu charitnímu hospici Pokojný přístav. Více informací na letáčcích na nástěnce.
  • Příští neděli proběhne v našich kostelích diecézní sbírka na církevní školy.
  • Náboženství se bude v Jaktaři vyučovat na církevní škole. Děti z ostatních škol budou mít výuku na faře v pátky od 14:00 h. V Kateřinkách na škole Vrchní v pátky, čas se upřesní podle přihlášených žáků. Snažíme se rozjet náboženství i na škole E. Beneše. Přihlášky dostanou děti ve školách. Výuka náboženství v obou farnostech začíná až v týdnu od 19. září!
  • Jelikož jsme měli letos pouze jednodenní pouť, chci pozvat všechny farníky na další pouť, tentokrát do Křtin. Proběhne v sobotu 8. 10. Odjezd bude z Jaktaře v 7:10 h. a z Kateřinek v 7:20 h. Po poutní mši sv. bude prohlídka místa, možnost oběda, adorace a možnost navštívit zámek v Rájci-Jestřebí. Návrat je plánován okolo 19:00 h. Přihlašuje se v sakristiích. Cena je 500 Kč.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 11. 9. do 18. 9. 2022