Ohlášky z 25. neděle v mezidobí

  • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na církevní školy.
  • Ve středu 21. 9. v 19:00 h. na jaktařské faře zahájíme první letošní katechezi pro všechny. Srdečně zvu!
  • Od tohoto týdne začíná výuka náboženství v Jaktaři na faře v pátek v 14:00 h. Rovněž v pátek začíná na škole Vrchní v Kateřinkách, čas se upřesní podle přihlášených dětí. Náboženství na škole E. Beneše začne od pondělí 26. září, čas je předběžně domluven na 14:00 h. Přihlášky dostaly děti ve školách. Pokud někomu chybí, ať se na mě obrátí.
  • Každý pátek v 16:00 h. se koná na jaktařské faře scholička pro menší děti. Od 17:00 h. nacvičuje schola. V Kateřinkách se schola začíná vyvíjet. Všichni rádi přijmou další zájemce.
  • Příští neděli proběhne v našich kostelích měsíční sbírka na opravy.
  • Přijměte pozvání na pouť do Křtin u Brna. Proběhne v sobotu 8. 10. Odjezd bude z Jaktaře v 7:10 h. a z Kateřinek v 7:20 h. Po poutní mši sv. bude prohlídka místa, možnost oběda, adorace a možnost navštívit zámek v Rájci-Jestřebí. Návrat je plánován okolo 19:00 h. Přihlašuje se v sakristiích; zatím je mnoho volných míst. Cena je 500 Kč.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 18. 9. do 25. 9. 2022