Ohlášky z 27. neděle v mezidobí

  • Dnes po mši sv. v Jaktaři proběhne na faře kavárna. Jste zváni!
  • Ve středu 5. 10. proběhne v 19:00 h. na jaktařské faře další katecheze.
  • Ve čtvrtek a v pátek proběhnou obvyklé měsíční návštěvy nemocných.
  • Výuka náboženství je tedy v Jaktaři na faře každý pátek v 14:00 h. V kateřinské farnosti podle rozpisu na nástěnce. Pokud se ještě někdo chce přihlásit, ať se na mě obrátí.
  • Každý pátek v 16:00 h. se koná na jaktařské faře scholička pro menší děti. Od 17:00 h. nacvičuje schola. V Kateřinkách se schola začíná vyvíjet. Všichni rádi přijmou další zájemce.
  • Tuto sobotu jedeme na naši farní pouť do Křtin. Připomínám, že odjezd je z Jaktaře v 7:10 h. a z Kateřinek v 7:20 h. Návrat je plánován okolo 19:00 h. Zbývají nám poslední dvě volná místa, ještě dnes se můžete přihlásit. Dnes také prosím zaplaťte částku 500 Kč. Pokud se někdo v tomto týdnu odhlásí, musí bohužel ponechat částku jako storno poplatek.
  • Na slavnost sv. Hedviky 16. 10., která letos připadá na neděli, bude po mších svatých možnost zakoupit si křesťanskou literaturu Karmelitánského nakladatelství. Odpoledne v 16:00 h. proběhne v kateřinském kostele benefiční koncert na obnovu našich varhan, který si připravili žáci a vyučující Církevní konzervatoře německého řádu. Všichni jste srdečně zváni!
  • Začal měsíc říjen, proto opět začínáme psát „otčenáškové“ lístky za zemřelé, zvláště za ty, na které jejich blízcí nepamatují. Jsou připravené vzadu v kostelích. Vše proběhne stejně jako loni, podrobnosti připomenu příště.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 2. 10. do 9. 10. 2022