Ohlášky z 26. neděle v mezidobí

  • Pán Bůh zaplať za dnešní měsíční sbírku na opravy.
  • Ve středu 28. 9. slavíme slavnost sv. Václava, všichni jste srdečně zváni k účasti na bohoslužbách – je státní svátek, většina občanů má volno. Odpoledne proběhne v Kateřinkách farní den: začne ve 14:30 h. pobožností v kostele, od 15:00 h. pak na faře. Stačí vzít něco malého ke kávě. Prosíme vás o pomoc s úklidem v prostorách fary, kde se bude kvůli nízkým teplotám sedět – v pondělí 26. 9. od 9:00 h. ženy a od 16:00 h. muži.
  • Výuka náboženství nakonec začíná v Jaktaři na faře až tento pátek v 14:00 h. Na škole Vrchní v Kateřinkách bude o pátcích, čas podle domluvy dětí s vyučující. Náboženství na škole E. Beneše začne od pondělí 26. září, čas je předběžně domluven na 14:00 h. Přihlášky dostaly děti ve školách. Pokud někomu chybí, ať se na mě obrátí.
  • Každý pátek v 16:00 h. se koná na jaktařské faře scholička pro menší děti. Od 17:00 h. nacvičuje schola. V Kateřinkách se schola začíná vyvíjet. Všichni rádi přijmou další zájemce.
  • Příští neděle je první v měsíci, po mši sv. v Jaktaři proběhne na faře kavárna.
  • Tento týden přijímáme poslední přihlášky na pouť do Křtin, která se uskuteční v sobotu 8. 10. Do příští neděle, prosím, zaplaťte částku 500 Kč. Pokud se někdo odhlásí po příští neděli, musí bohužel ponechat částku jako storno poplatek. Odjezd bude z Jaktaře v 7:10 h. a z Kateřinek v 7:20 h. Návrat je plánován okolo 19:00 h.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 25. 9. do 2. 10. 2022