Ohlášky z 3. neděle adventní

  • Vzadu v kostelích naleznete krom obvyklých tiskovin (Okno, Cesta) i zmenšené plakátky s pořadem bohoslužeb vánoční doby, které je možné si volně rozebrat.
  • Prosíme všechny farníky o pomoc s přípravou vánoční výzdoby a úklidem kostelů. V Jaktaři se budou stavět stromky v sobotu 17. 12. v 9:00 h. a v Kateřinkách ve stejný den od 8:00 h. Velký předvánoční úklid v Kateřinkách proběhne po strojení stromků okolo jedenácté hodiny.
  • „Předvánoční úklid“ potřebují především naše duše, a proto vyzývám všechny farníky, aby přistoupili ke svátosti pokání. V Milostovicích se bude zpovídat ve čtvrtek 15. 12. od 17:00 h. Ve Vlaštovičkách v sobotu 17. 12. od 13:30 h. V Jaktaři budou dva zpovědníci od 14:00 h. a v Kateřinkách také dva od 15:00 h.
  • Příští neděle je v pořadí třetí v měsíci, proběhne tedy sbírka na opravy kostelů.
  • Charita Opava urgentně vyzývá děti i dospělé, aby se přihlásili jako koledníci Tříkrálové sbírky. Podrobnosti jsou na plakátcích.
  • S blížícím se koncem občanského roku vám chci připomenout možnost darovat farnosti dar, nechat si vystavit potvrzení a snížit si tak základ daně. Pán Bůh zaplať za každý takový dar!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 11. 12. do 18. 12. 2022