Ohlášky z 2. neděle adventní

  • Dnes proběhne na jaktařské faře po mši sv. farní kavárna.
  • Církevní škola sv. Ludmily zve na den otevřených dveří s vánočními dílničkami v pondělí 5. 12. od 15:00 h.
  • Ve středu 7. 12. proběhne v 19:00 h. na jaktařské faře další katecheze.
  • Ve čtvrtek 8. 12. v 9:30 h. proběhne v Domově sv. Kateřiny modlitba sv. růžence (mše sv. tam bude o dva týdny později).
  • V pátek 9. 12. v 19:00 h. zvu na jaktařskou faru děti, které chtějí být pokřtěny nebo přistoupit k první sv. přijímání, a jejich rodiče, abychom se poprvé sešli a domluvili se na podrobnostech.
  • S blížícím se koncem občanského roku vám chci připomenout možnost darovat farnosti dar, nechat si vystavit potvrzení a odečíst si tak tuto částku z daní. Pán Bůh zaplať za každý takový dar!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 4. 12. do 11. 12. 2022