Ohlášky ze slavnosti Narození Páně

  • Velké Pán Bůh zaplať za sbírky na opravy kostelů!
  • Na druhý svátek vánoční se bude světit víno, jelikož je to v předvečer svátku sv. Jana.
  • V úterý 27. 12. proběhne v 17:00 h. v Neplachovicích v kostele koncert scholy z Jaktaře a Neplachovic. Všichni jste srdečně zváni!
  • Obnova manželských slibů bude výjimečně v neděli 1. 1. na slavnost Matky Boží, Panny Marie. Pořad bohoslužeb bude jako každou jinou neděli. Pamatujme, že tento den je zasvěcený svátek! Farní kavárna na jaktařské faře v ten den nebude.
  • Vzadu v kostelích se stále nacházejí rozpisy vánočních bohoslužeb, které si můžete rozebrat. Tyto rozpisy jsou i na nástěnkách farností, obcí a na internetových stránkách farnosti.
  • Charita Opava urgentně vyzývá děti i dospělé, aby se přihlásili jako koledníci Tříkrálové sbírky. Podrobnosti jsou na plakátcích.
  • Ještě tento týden máte možnost darovat farnosti dar, nechat si vystavit potvrzení a snížit si tak základ daně pro letošní rok. Pán Bůh zaplať za každý takový dar!
  • I letos chci všem farníkům nabídnout možnost tradičního novoročního svěcení domu nebo bytu, které může probíhat až do svátku Hromnic. Zapsat se můžete v sakristiích.
  • Milí bratři a sestry, přeji vám i vašim rodinám požehnané a šťastné svátky narození našeho Pána!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 25. 12. 2022 do 1. 1. 2023