Ohlédnutí za podzimem 2022 v Jaktaři

Obecní slavnosti Palhanec

V sobotu 27. srpna proběhly na Palhanci obecní slavnosti. Na jejich úvod byla na palhaneckém hřišti sloužena mše svatá, na kterou dorazilo několik desítek lidí, a společně s naším o. Markem a v doprovodu jaktařské scholy jsme prosili i děkovali za obec.

 

Požehnání studentům

První neděli v září jsme při mši svaté prosili o dary Ducha svatého do nového školního roku zejména pro všechny školou povinné. Na konci mše svaté o. Marek všem žákům a studentům požehnal.

 

Scholička a schola

Po prázdninové přestávce je od září každý pátek odpoledne na faře v Jaktaři opět rušno. V 16h se schází mladší děti ve scholičce, kde společně zpívají, hrají si, povídají si o Pánu Ježíši a společně něco tvoří. Od 17 hodin se potom pravidelně schází velká schola.

 

Celoroční aktivita pro děti

Cesta za Ježíšem – takový je název celoroční aktivity, kterou pro děti připravilo katechetické centrum olomouckého arcibiskupství. Každou neděli má o. Marek na konci mše svaté krátké slovo pro děti s úkolem na celý týden a kromě sladkosti dostávají děti kartičku s tematickým obrázkem.

 

Misijní neděle

23. října proběhla v naší farnosti Misijní neděle. Při mši svaté jsme pamatovali na lidi ze všech kontinentů a prosili za misijní dílo. Tyto úmysly se promítly i do modlitby přímluv, při které děti nesly průvodem k obětnímu stolu předměty symbolicky vyjadřující něco z misií. Po mši svaté jsme měli možnost zakoupit si různé dobroty přinesené farníky a přispět tak na misie.

 

Mše svatá za zemřelé kněze

Ve čtvrtek 24. listopadu se v jaktařském kostele sešlo asi 15 kněží z opavského děkanátu, aby zde sloužili mši svatou za své zemřelé spolubratry.

 

Návštěva sv. Mikuláše

Na 2. neděli adventní (4. prosince) nás na konci mše svaté navštívil vzácný host – svatý Mikuláš. Děti ze scholičky ho přivítaly písničkou „Mikuláš, ten dobré srdce má“ a pak s ostatními dětmi se zatajeným dechem poslouchaly, co má sv. Mikuláš na srdci. Zajímalo ho, zda byly děti hodné, povzbudil je k plnění úkolů z adventní aktivity, a nakonec rozdal všem dětem balíčky se sladkostmi.

(foto Lenka Laifertová a Katka Jelonková)