Archiv autora: Klára Nováková

Vánoční koncert v Neplachovicích

V úterý 27. prosince se v kostele v Neplachovicích konal vánoční koncert, který pořádala obec Neplachovice. Kromě místní scholy přijala pozvání i naše schola z Jaktaře. Každá schola zazpívala několik vánočních písní, poté vystoupily s několika písněmi obě scholy společně. Koncert zakončily tři známé koledy v doprovodu varhan, ke kterým se s chutí připojili i lidé v publiku. Děkujeme schole z Neplachovic za pozvání a fotografovi Petru Kubesovi za krásné fotky.

(Foto: Petr Kubesa)

Ohlédnutí za podzimem 2022 v Jaktaři

Obecní slavnosti Palhanec

V sobotu 27. srpna proběhly na Palhanci obecní slavnosti. Na jejich úvod byla na palhaneckém hřišti sloužena mše svatá, na kterou dorazilo několik desítek lidí, a společně s naším o. Markem a v doprovodu jaktařské scholy jsme prosili i děkovali za obec.

 

Požehnání studentům

První neděli v září jsme při mši svaté prosili o dary Ducha svatého do nového školního roku zejména pro všechny školou povinné. Na konci mše svaté o. Marek všem žákům a studentům požehnal.

 

Scholička a schola

Po prázdninové přestávce je od září každý pátek odpoledne na faře v Jaktaři opět rušno. V 16h se schází mladší děti ve scholičce, kde společně zpívají, hrají si, povídají si o Pánu Ježíši a společně něco tvoří. Od 17 hodin se potom pravidelně schází velká schola.

 

Celoroční aktivita pro děti

Cesta za Ježíšem – takový je název celoroční aktivity, kterou pro děti připravilo katechetické centrum olomouckého arcibiskupství. Každou neděli má o. Marek na konci mše svaté krátké slovo pro děti s úkolem na celý týden a kromě sladkosti dostávají děti kartičku s tematickým obrázkem.

 

Misijní neděle

23. října proběhla v naší farnosti Misijní neděle. Při mši svaté jsme pamatovali na lidi ze všech kontinentů a prosili za misijní dílo. Tyto úmysly se promítly i do modlitby přímluv, při které děti nesly průvodem k obětnímu stolu předměty symbolicky vyjadřující něco z misií. Po mši svaté jsme měli možnost zakoupit si různé dobroty přinesené farníky a přispět tak na misie.

 

Mše svatá za zemřelé kněze

Ve čtvrtek 24. listopadu se v jaktařském kostele sešlo asi 15 kněží z opavského děkanátu, aby zde sloužili mši svatou za své zemřelé spolubratry.

 

Návštěva sv. Mikuláše

Na 2. neděli adventní (4. prosince) nás na konci mše svaté navštívil vzácný host – svatý Mikuláš. Děti ze scholičky ho přivítaly písničkou „Mikuláš, ten dobré srdce má“ a pak s ostatními dětmi se zatajeným dechem poslouchaly, co má sv. Mikuláš na srdci. Zajímalo ho, zda byly děti hodné, povzbudil je k plnění úkolů z adventní aktivity, a nakonec rozdal všem dětem balíčky se sladkostmi.

(foto Lenka Laifertová a Katka Jelonková)

Scholičkový tábor 2022

Ve dnech 30. července až 6. srpna se konal historicky první tábor naší současné jaktařské scholičky. Vybrali jsme si krásnou a klidnou lokalitu ve Vernířovících na Šumpersku, kde jsme na týden rozvířili vody. Celým týdnem nás provázel Noe a jeho slavná Archa. Přestože Noemu pršelo, nám se počasí vydařilo a kromě příjezdu a odjezdu nám každý den svítilo sluníčko. Došlo i na koupání v místním ledovém potoce. Účast jsme měli 100% a společně s rodinami by se dalo říct 150%. Všechny děti se s nadšením a vervou vrhly do víru táborových her, a tak jsme koncem týdne měli Archu plnou zvířátek a samé šťastné vítěze. V úterý nás potěšil svou přítomností i otec Marek a společně jsme den oslavili mší svatou. Vzhledem k tomu, že rodiče scholičkových dětí jsou vesměs členové scholy, ozýval se každý den v naší chatě zpěv. A bylo nám moc dobře. Všechny děti srdečně zveme k celoroční účasti při společných aktivitách a zpěvu a těšíme se na příští rok na další tábor.

Lenka Hrbáčová

Adventní aktivita pro děti i dospělé

Milí farníci,
současná doba nám sice nedovoluje prožít letošní advent přesně tak, jak jsme zvyklí, ale přesto je zde možnost, jak se jako farnost zapojit do společné aktivity, a to i na dálku. Nabízíme 2 aktivity – jednu pro děti (od nejmenších až po cca 8–10 let) a druhou pro starší děti, mládež a dospělé všeho věku.

Mladší děti bude letos provázet adventem anděl Vendelín. Tento anděl má pro děti na každý den nachystaný dopis, ve kterém děti seznamuje s adventní dobou a dává tipy na zajímavé aktivity, které mohou děti provádět společně s rodiči a zpříjemnit si tak adventní dobu. Zároveň má pro děti připraveny 4 zvláštní úkoly (na každý adventní týden jeden), které se děti snaží plnit a každý den si za splněný úkol mohou nalepit obrázek na předem připravenou krabici. Před Vánoci bude tato krabice krásně ozdobená splněnými úkoly a dobrými skutky a bude sloužit jako dárek pro Ježíška. Aktivitu je možné si vytisknout a připravit doma, odkaz ke stažení zde: https://ajinka.signaly.cz/2011/adventem-s-andelem-vendelinem-2020

Pro starší děti, mládež a dospělé nabízíme jednoduchou adventní duchovní obnovu. Na každý týden je připraven plakátek s konkrétní výzvou do daného týdne. Jednotlivé výzvy na sebe navazují a zároveň poskytují prostor ke zpětné vazbě. Odkaz ke stažení: https://www.katechetiolomouc.cz/news/adventni-kalendar-2020/