Ohlášky z 2. neděle v mezidobí

  • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na opravy kostelů!
  • Středeční památkou Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, začíná týden modliteb za sjednocení křesťanů. Budeme na tento úmysl pamatovat při bohoslužbách i ve svých soukromých modlitbách.
  • Ve středu 18. 1. v 19:00 h. proběhne na jaktařské faře další katecheze.
  • V pátek 20. 1. v 19:00 h. proběhne na jaktařské faře další příprava dětí ke svátostem.
  • V sakristiích se můžete stále zapsat na tradiční novoroční svěcení domu nebo bytu, které může probíhat až do svátku Hromnic.
  • Příští neděli proběhne celorepubliková sbírka na biblické dílo.
  • Od měsíce února bych rád začal společné přípravy na uzavření svátosti manželství. Pokud máte v okolí pár, který by měl zájem, ať se prosím ohlásí. Budu rád, když se přihlásí i ti, kteří spolu žijí pouze v civilním manželství a splatní si svůj svazek před Bohem. Zároveň připomínám, že během celého roku křtíme malé děti; můžete se tedy kdykoli přijít domluvit na udělení této svátosti.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 15. 1. do 22. 1. 2023